Projekt

Home  >>  Projekt


Projekt realizowany w ramach Programu: Innowacje w zakresie zielonych technologii (Green Industry Innovation)

GRANTY NORWESKIE 2009-2014

KONTRAKT PROJEKTOWY:

INNOWACJE W ZAKRESIE ZIELONYCH TECHNOLOGII – PROGRAM POLSKA

PROJEKT:

Modernizacja w celu zmniejszenia oddziaływania na środowisko

Całkowita wartość projektu 624 432,00 EUR

Kwota dofinansowania z Innovation Norway 260 000,00 EUR


Cel Projektu


Wprowadzenie przyjaznego dla środowiska naturalnego sprzętu produkcyjnego do wykańczania tkanin.

Oczekiwane wyniki projektu to:

  • Wprowadzenie technologii odzysku ciepła i oszczędności energii w cyklu produkcyjnym.
  • Utworzenie 4 ‚zielonych’ stanowisk pracy.

Grant nie przekroczy kwoty 260.000 euro.


baner2